Внесення азотних добрив

Максимально раціональне використання добрив

Внесення органічних і мінеральних добрив – надійний спосіб підвищення родючості грунту і збільшення врожайності культур. Органічні добрива покращують структуру грунту, збільшують кількість гумусу і виробляють довгостроковий позитивний ефект.

Компанія MagneticOne Municipal Technologies надає клієнтам дані про вміст азоту на основі дистанційного моніторингу за допомогою дронів. Для обробки і аналізу знімків і розрахунку на їх основі вегетаційних індексів, компанією використовуються унікальні алгоритми.

Азот — найважливіший елемент для набору рослиною біомаси. Діючи в поєднанні з калієм і фосфором, азот впливає на розвиток озимих культур та їх успішну зимівлю. Також швидкий набір зеленої маси сприяє боротьбі з бур’янистої рослинністю за корисні компоненти грунту, збільшення підсумкової врожайності і т.д.

На різних стадіях вегетації підживлення азотними добривами стимулює ріст рослини. Найважливіше значення добриво має в фазі росту, коли культура набирає вегетативну масу. Азот вноситься в доступній для засвоєння рослин формі (амонійній або нітратній).

Одна з головних проблем при внесенні азотних добрив — правильно розрахувати потребу, адже надмірна кількість речовини у грунті може призвести до серйозних екологічних наслідків. 

Внесення азотних добрив
Внесення азотних добрив

Як відбувається процес внесення азотних добрив?

Карти внесення азоту формуються на основі карт NDVI (нормалізований відносний індекс біомаси), біохімічного аналізу рослин, сівозміни, запланованих і внесених доз добрив і запланованої врожайності. Вивчаючи ці елементи, компанія MagneticOne Municipal Technologies надає карти необхідних доз азоту в різних частинах поля.

Диференційоване внесення азоту дозволяє оптимізувати живлення рослин, заощадити на добривах, і знизити хімічне навантаження на грунт.

Карти диференційованого внесення азоту можуть застосовуватися як для ручної, так і для автоматичного регулювання доз внесення. Вони створюються безпосередньо перед запланованим внесенням добрив.

Етапи внесення добрив:

  1. Збір даних дронами.
  2. Завантаження інформації.
  3. Побудова графічних карт.
  4. Визначення норм внесення.
  5. Карта-завдання на внесення.
  6. Внесення азотних добрив.

Що Ви отримаєте?

  • отримання максимального врожаю;
  • економія та більш ефективне використання азотних добрив;
  • збереження родючості грунту: запобігання забрудненню грунту, стічних вод і відкладення нітратів в результаті перенасичення грунту азотом у гірших ділянках, де через різні грунтові відміни не відбуваються повний винос рослинами внесеного азоту, та збереження кращих по родючості ділянок, котрі дозволяють отримувати більшу врожайність, але страждають від більшого виносу азоту, ніж його було внесено при підживленні стандартною нормою.
Внесення азотних добрив
Коротка інформація

[contact-form-7 id=”10714″ title=”Форма партнерства”]

 

×