M1MT: Інтерактивна карта родовищ корисних копалин

M1MT: Інтерактивна карта родовищ корисних копалин  це картографічний веб-ресурс, який забезпечує накопичення, оброблення, зберігання та оперативне відображення родовищ корисних копалин на рівні територіальної громади або адміністративного району (області). Електронна карта містить відомості про якість, кількість та ступінь вивченості корисних копалин на родовищах, що мають промислове значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння, а також відомості про видобуток, втрати і забезпеченість суспільного виробництва розвіданими запасами корисних копалин.

Можливості інтерактивної карти

Головною перевагою веб-карти є можливість цілеспрямованого управління процесом надрокористування. Інтерактивна карта родовищ корисних копалин дозволяє детально аналізувати стан державного фонду надр, проводити оцінку поточного стану (кількість та якість запасів сировини) та перспектив розвитку видобувних галузей.

Серед інших вигод продукту є його доступність для громадськості, що забезпечує прозорість у питаннях результативності представлення інтересів міських мешканців відповідними органами влади чи місцевого самоврядування. Функціонал електронної карти передбачає навігацію, редагування даних, оперування векторними шарами та картографічною основою, просторовий аналіз, адресний пошук по родовищах тощо. Для роботи з інтерактивною картою родовищ корисних копалин користувачу не потрібні спеціалізовані програмне забезпечення та кваліфікація ГІС-фахівця, достатньо наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет. Керування базою даних, процес її наповнення та актуалізація ресурсу можливі також з мобільного пристрою (смартфона, планшета) через мобільний картографічний додаток.

Інтерактивна карта родовищ корисних копалин – дієвий інструмент управління надрокористуванням

 • отримуйте систематизовану інформацію про кількість, якість, ступінь геологічної та техніко-економічної вивченості корисних копалин територіальної громади, адміністративного району (області);
 • аналізуйте рівень промислового освоєння надр;
 • отримуйте відомості про видобуток (втрати),  для прийняття управлінських рішень щодо забезпеченості економіки району/області достовірними та вірогідними запасами мінеральної сировини;
 • здійснюйте обґрунтовану розробку планів розвитку гірничо-видобувної промисловості та напрямків подальшого геологічного вивчення надр;
 • забезпечуйте раціональне і комплексне освоєння родовищ в процесі їх промислового використання;
 • здійснюйте довідково-інформаційне обслуговування користувачів шляхом надання інформації на запити у вигляді паспортів чи їх окремих частин (розділів, таблиць);
 • проводьте оперативні електронні аудити раціонального природокористування в місцях видобутку корисних копалин, виявляйте порушення надрокористування з можливістю залишити фотофакт порушення, координати відповідного інциденту тощо;
 • створюйте доступне середовище для залучення інвестицій шляхом візуалізація доступних до інвестування родовищ корисних копалин.

Набір шарів інтерактивної карти

 • адміністративно-територіальний устрій (межі областей, районів, ОТГ, населених пунктів);
 • природні умови та ресурси (об’єкти гідрографії, ґрунтовий і рослинний покрив, рельєф місцевості тощо);
 • тверді горючі корисні копалини;
 • металічні корисні копалини;
 • гірничо-хімічні та гірничорудні корисні копалини;
 • нерудні корисні копалини для металургії;
 • будівельні корисні копалини;
 • води питні і технічні;
 • води мінеральні теплоенергетичні;
 • грязі та мул мінеральні.

Вартість і терміни виконання замовлення

Розрахунок вартості створення Інтерактивної карти родовищ корисних копалин проводиться з урахуванням низки параметрів: площі території дослідження,  кількості тематичних шарів карти та кількості родовищ корисних копалин, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення веб-карти становлять до 30 днів з часу надання необхідних матеріалів та підписання договору про співпрацю.

Послуги, які передують своренню карти

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних інтерактивної карти
Коротка інформація 

×