Інтерактивна карта водних ресурсів

Автоматизована інформаційна система управління водним фондом на рівні адміністративного району (територіальної громади)

 

Інтерактивна карта водних ресурсів – це картографічний веб-ресурс, систематизоване зведення відомостей про водні ресурси району або територіальної громади. Карта включає відомості про водний фонд  (річки, канали, озера, стави, водосховища, болота тощо), реєстрацію водокористувань, а також відомості обліку використання вод;

Запроваджуйте автоматизовану  інформаційну систему водного кадастру для оперативного забезпечення державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян необхідними даними про водні ресурси регіону.

Можливості веб-карти

 • Максимально повний набір функцій: навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • Для роботи користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет.
 • Простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • Постійна готовність до роботи;
 • Захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу

Інтерактивна карта водних ресурсів – інструмент управління для влади і громади

 • Отримуйте гнучку платформу для здійснення аналізу, систематизації та зберігання даних про водні та водо­господарські об’єкти, водні ресурси, їх режим та якість, водо­користування, а також про водокористувачів;
 • Плануйте заходи щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;
 • Здійснюйте контроль стану водних ресурсів та режиму їх використання для раціонального використання та охорони вод;
 • Здійснюйте сприяння економічному розвитку адміністративного утворення через паспортизацію водних ресурсів, підняттю конкурентоспроможності місцевої економіки та зростанню доходів;
 • Впроваджуйте інтерактивну платформу для детального відображення та ознайомлення потенційних інвесторів з об’єктами інвестування (водними ресурсами);

Набір шарів інтерактивної карти

 • Річки;
 • Меліоративні канали;
 • Озера;
 • Стави;
 • Водосховища;
 • Болота.

Вартість і терміни виконання замовлення

Для створення продукту: інтерактивна карта водних ресурсів замовник повинен надати перелік об’єктів водного фонду та їх паспортні дані, які надалі відображатимуться в базі даних веб-карти. Для всіх об’єктів водного фонду слід обов’язково вказати точне місцезнаходження (кадастровий номер або схему розташування із публічної кадастрової карти України).

Розрахунок вартості створення інтерактивної карти проводиться з урахуванням кількості тематичних шарів мапи, кількості водних об’єктів, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення веб-карти становлять до 14 днів з дня надання необхідної для її виконання вихідної інформації.

 

 

Thanks!
Підпишіться і будьте першими хто дізнається про нові рішення