Інженерні комунікації належать до надскладних геопросторових систем, які є артеріальною системою будь-якого полісу. Для мегаполісу, наприклад, це тисячі кілометрів комунікацій. Тому не дивно, що такий специфічний вид просторової інформації сьогодні вимагає максимально точного візуального його відображення, і є об’єктом скрупульозного, а подекуди і конфіденційного обліку на рівні найвищих державних органів управління.  Як наслідок для оперативного задоволення потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експлуатаційних (комунальних) підприємств та громадян нами формується відповідна пошарова інфраструктура просторових інформаційних ресурсів, яка базується на використанні сучасних геоіформаційних технологій і телекомунікацій.

 

Створення ГІС інженерних комунікацій міста, з одного боку, – це спосіб розділити сфери впливу та компетенції між окремими комунальними службами, а з іншого – засіб інтеграції розрізнених відомчих інформаційних систем у якості муніципальної ГІС.

 

Створені нами ГІС інженерних комунікацій міста дозволять Вам вирішувати наступні завдання:

  •     стратегічного містобудівного планування, прогнозування напрямів розвитку інженерної інфраструктури та ефективного управління комунальним господарством міста;
  •     інвентаризація об’єктів виробничої і допоміжної інфраструктури інженерних мереж, ведення технічної документації;
  •     оперативне диспетчерське управління в нормальному режимі експлуатації, забезпечення пошуку об’єктів інженерних комунікацій на місцевості;
  •      оперативне реагування на аварії і надзвичайні ситуації (в тому числі зовнішні, стосовно конкретного виду комунікації) та їх просторова локалізація;
  •     забезпечення профілактичних та аварійно-відновлювальних робіт;
  •     забезпечення взаємодії з територіальними службами і органами управління (земельний кадастр, захист навколишнього середовища тощо);
  •     моніторинг стану навколишнього середовища і попередження аварійних ситуацій.

 

Складові пропонованих нами ГІС інженерних комунікацій є:

  1. базові геоінформаційні ресурси або картографічна основа: єдина цифрова топографо-геодезична основа міста, цифрові ортофотоплани, цифрова модель рельєфу, реєстр географічних назв тощо;
  2. тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною семантичною складовою: реєстр земельних ділянок, реєстр будівель та споруд, мережа інженерних комунікацій певного типу (матеріал та діаметр труб водопостачання, тиск газопроводів, напруга силових кабелів), реєстр природних ресурсів певного виду, реєстр пам’яток архітектури, проїжджі частини вулиць (тип покриття) тощо;
  3. комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, які є сукупністю базових та тематичних ресурсів, що об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для вирішення певної проблемної задачі по управлінню територією, наприклад зони обмеженої забудови (охоронні зони газопроводів, теплотраси, лінії електропередач тощо).

ГІС інженерних комунікацій покликані не лише автоматизувати повсякденну роботу фахівців, але й знизити ризики, в тому числі повязані з безпекою працівників комунальних служб. Така прикладна ГІС для потреб комунальних служб на етапі проектування маршруту силової високовольтної лінії попередить про небезпечно близьке розташування старого магістрального водопроводу, вкаже на дату введення його в експлуатацію чи давно прострочений ремонт, що в сукупності може привести до аварійної ситуації в результаті прориву трубопроводу поблизу силової лінії.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>