За сучасних моделей споживання і виробництва в осередках концентрації великої кількості людей, якими сьогодні є міста, природні ресурси виснажуються набагато швидше, аніж здійснюється процес їх відновлення. Потенційні можливості природної складової міста протидіяти цим несприятливим процесам знаходяться на грані вичерпання. Без переходу до моделей виробництва та споживання, які забезпечують раціональне використання природних ресурсів, екологічну безпеку природних і змінених людиною геосистем та сформованого ними навколишнього середовища, неможливий подальший еколого-економічний розвиток полісу. Наявність екологічних ризиків і необхідність забезпечення екологічної безпеки природних і антропогенно модифікованих геосистем обумовлює актуальність і важливість розроблення і впровадження системи управління їх екологічною безпекою на основі сучасних геоінформаційних систем.

Створена нами ГІС надає інформацію про екологічний стан атмосферного повітря, ґрунтів, акваторій, також надає геологічну та гідрогеологічну інформацію та демонструє дані про різні екологічні заходи, спрямовані на поліпшення навколишнього середовища міста, сприяє оперативному вирішенню наступних завдань:

  • ідентифікація та моніторинг несприятливих та небезпечних геолого-геоморфологіних процесів (ярів, зсувів, карсту, просідання поверхні, затоплення та інших) в урбогеосистемах; створення прогнозних картографічних моделей розвитку небезпечних геолого-геоморфологічних процесів;
  • відстеження та моніторинг динаміки хімічного забруднення ґрунтів, поверхневих і ґрунтових вод, атмосферного повітря і рослинного покриву міських територій важкими металами, радіонуклідами, нафтопродуктами тощо;
  • візуалізація екологічного статусу території міста у якості поверхонь на основі багатовимірної екологічної інформації;

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>