Використання геоінформаційних технологій для управління природними ресурсами, в тому числі водними обєктами, передбачає використання картографічної й аерокосмічної інформації у цифровому форматі та її опрацювання, а також візуалізацію тематичного картографічного зображення. Це дає можливість отримувати кількісну та якісну інформацію про водні об’єкти чи явища, недоступні під час польових досліджень або вимірювань. Система підтримки прийняття рішень з управління водними об’єктами базується на відомих принципах теорії управління організаційно-технічними системами. Але вона має і свої особливості, пов’язані з великою протяжністю і просторової розподілене по території водних, водогосподарських та інших об’єктів (річок, озер, каналів, водосховищ, гідротехнічних споруд), а також зі специфікою різноманітних зв’язків і відносин між процесами і явищами географічного середовища. Причому наявність інформації про точне місце розташування об’єктів, їх взаємне розташування і взаємозв’язок істотно впливає на якість управлінських рішень, що приймаються і реалізуються на різних рівнях.

 

  • Створення єдиного уніфікованого реєстру водних об’єктів;
  • Оцінка та моніторинг стану та якості води, рівня її забрудненості;
  • Управління в надзвичайних ситуаціях (паводки, повені), моделювання та прогнозування зон затоплення тощо;
  • Забезпечення охорони водних ресурсів.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>