Основним ресурсом і активом сільського господарства є земля. Саме тому вся діяльність у цій сфері господарства має просторовий характер і безпосередньо пов’язана з картографією. У результаті цього рішення на базі ГІС стали незамінною платформою для об’єднання та аналізу величезних об’ємів даних різних типів і форматів, інтеграції і тісної взаємодії з багатьма системами рівня підприємства. Здатність швидкого аналізу цих потоків даних і їх візуального картографічного уявлення породжує велику кількість нових проектів і можливостей для користувачів з сільськогосподарської галузі та пов’язаних з нею галузей. Технологія ГІС використовуються на всіх рівнях управління сільським господарством: від регіональних міністерств і відомств до рівня агрохолдингів, та окремих підприємств.

Перевагами впровадження ГІС у сферу сільського господарства є:

    • управління земельними ресурсами (класифікація земель сільськогосподарського використання за видами користування, контроль незаконного захоплення земель; моніторинг землевласників і землекористувачів сільськогосподарських угідь;

 

  • стратегічне, оперативне планування і контроль виконання сільськогосподарських робіт на полях, моніторинг посівів в розрізі культур і полів;

 

  • управління усією картографічною базою даних сільсько-господарського підприємства
  • оцінка якості ґрунтів, їхньої потенційної врожайності, агроекологічного стану, деградаційних процесів, багаторічних змін цих параметрів (передбачає класифікацію земель сільськогосподарського призначення, виділення особливо цінних грунтів, характеристику ґрунтового покриву за потужністю гумусового горизонту, вмістом гумусу, гранулометричним складом ґрунтів; розподіл їх за крутизною та експозицією схилів, еродованістю, кам’янистістю, засоленістю, солонцюватістю, кислотністю, перезволоженістю, заболоченістю, забрудненням продуктами хімізації сільського господарства);
  • аналіз ефективності ведення сільського господарства (розробка схем землевпорядкування території, паювання земель, формування сільськогосподарських угідь і територій сівозмін, відповідності їхньої структури агровиробничому потенціалу ґрунтів, ефективності вирощування культур та ґрунтовідновних і ґрунтоохоронних заходів тощо.
  • автоматизація складання звітності, планування та прогнозування розвитку галузі.

Слід зазначити, що це лише невелика частина можливостей ГІС для сільського господарства, яка за рахунок дуже гнучкої структури, сильної математичної платформи і потужними аналітичними можливостям знайде ще чимало варіантів застосування. Для більш ефективного використання, сільськогосподарська ГІС містить багатошарову електронну карту господарства і атрибутивну базу даних історії полів з інформацією про всі агротехнічні заходи, містить шари мезорельєфу, відомості про крутизну та експозицію схилів, їх мікроклімат, рівень ґрунтових вод, вміст гумусу в ґрунті і т.д.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>