Стан захищеності населення, об´єктів економіки і навколишнього природного середовища від різного роду надзвичайних ситуацій багато в чому залежить від заздалегідь вироблених заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Своєчасне прогнозування ймовірних небезпек у надзвичайних ситуаціях, тобто можливих загроз життю і здоров’ю населення, функціонування об´єктів економіки та антропоекологічної функції навколишнього природного середовища, значно знижує негативні наслідки для життєдіяльності людей, економіки і довкілля.

 

Наші рішення

Сучасні методи інтеграції геоінформаційних, космічних, та інтернет-технологій слугують фундаментом об’єктивної, оперативної та адекватної інформації про потенційно небезпечні ситуації. На сьогодні ГІС допомагають не тільки структурам МНС, але й всім тим хто пов’язаний з вирішенням завдань по запобіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій вирішувати наступні завдання:

  • одержувати оперативну (відповідь на запитання що трапилося) просторову (де трапилося) інформацію про надзвичайні ситуації;
  • визначати найбільш короткі та швидкі маршрути руху аварійно-рятувальних служб і сил ліквідації надзвичайних ситуацій;
  • маршрути евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій до безпечних місць, в тому числі сховищ цивільної оборони, укриттів різного роду тощо, які є окремими тематичними шарами пропонованої нами ГІС;
  • визначати необхідну кількість сил і засобів, а також виробити стратегію і тактику надання допомоги;
  • прогнозувати розвиток надзвичайних ситуацій із метою запобігання або зниження негативного впливу на населення, територію і довкілля.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>