Геоінформаційна система інженерних мереж

В час інформаційних технологій робота водоканалу, департаментів та управлінь інфраструктури транспорту та комунікацій може вийти на новий рівень – стати комфортною та автоматизованою. Використання геоінформаційних технологій значно полегшує та удосконалює роботу з інженерними комунікаціями в місті.

Геоінформаційна система (ГІС) інженерних мереж – це сучасний інструмент, призначений для збереження, накопичення та відображення інформації про міську інженерну інфраструктуру. Основними завданнями такої ГІС для Водоканалу є створення єдиної схеми мережі водопостачання та водовідведення міста, проведення гідравлічних розрахунків та розв’язання прикладних задач.

Вигоди від впровадження геоінформаційної системи інженерних мереж:

  • візуалізація мереж водопостачання та водовідведення міста, автоматизація ведення технічної документації;
  • зручна робота із картографічною базою даних та інвентаризація інженерних комунікацій (каналізаційних і теплових мереж; підземних водопроводів, газопроводів; повітряних ліній електропередач, кабелів зв’язку й силових кабелів; оглядових колодязів тощо);
  • швидкий доступ до інформації про інженерні комунікації;
  • оперативний доступ до детальних технічних характеристик інженерної інфраструктури;
  • оптимізація розвитку мереж, проведення їх реконструкцій для різних критеріїв, з врахуванням конкретних місцевих умов;
  • доступ до карти локалізації на місцевості колодязів, трубопроводів та інших об’єктів;
  • швидке реагування на аварії, надзвичайні ситуації та оперативна їх ліквідація;
  • можливість прогнозування та проведення профілактичних, аварійно-відновлювальних робіт через внесення в базу даних відомостей про час останнього обстеження чи ремонту інженерних мереж тощо. 

Основна мета ГІС інженерних мереж – забезпечення економії матеріальних та енергетичних ресурсів.

Впровадження Геоінформаційної системи інженерних мереж – важливий крок на зустріч злагодженому функціонуванню сучасного міста.  ГІС інженерних мереж надає широкий спектр можливостей – зручне ведення картографічної бази даних та інвентаризація інженерних комунікацій, автоматизація  ведення технічної документації та оперативний доступ до інформації про інженерні комунікації. 

Comments are closed.