Оцифрування карт та аерофотознімків

Опис послуги

Оскільки жодна ГІС-платформа не розрізняє на растровому зображенні об’єктів (воно для неї лише файл із заданими координатами), то для того, щоб програма могла їх ідентифікувати і запам’ятати їх необхідно внести у базу даних відповідної ГІС-програми. Цей процес називається векторизацією растру і передбачає переведення растрового зображення у векторний формат, шляхом нанесення на окремий шар об’єктів у векторному вигляді, розміри і місцеположення яких відповідають об’єктам на растрі. Векторне картографічне зображення в такому випадку уявляється як сукупність геометричних примітивів – точок, ліній і багатокутників (полігонів).

Окрім ручного, іншим способом, внесення даних є використання можливостей спеціальних ГІС-програм для автоматичного та напівавтоматичного розпізнавання об’єктів. Оскільки деякі об’єкти на зображенні, наприклад дороги, ліси, характеризуються різкою зміною кольору сусідніх пікселів, то програма аналізує такі зміни і в результаті створює векторні об’єкти. Хоч такий функціонал значно спрощує векторизацію об’єктів і пришвидшує її в часі, тим не менше, вимагає “пильного ока” картографа на предмет топологічних несумісностей (помилок).

Компанія “MagneticOne MT” пропонує послуги векторизації растрових зображень різної складності з паралельним утворенням пов’язаної з графічними об’єктами атрибутивної бази даних. У результаті Ви отримуєте векторне картографічне зображення, яке слугує фундаментом для створення повноцінної геоінформаційної системи.