Створення інтерактивної карти природоохоронної території

Компанія MagneticOne Municipal Technologiesнадає послуги зі створення інтерактивних карт природоохоронних територій у програмному середовищі геоінформаційних систем, здійснює систематизацію геоданих та картографічних творів заповідних територій на єдиній геоінформаційній основі.

Використовуйте інноваційні підходи веб-картографії та ГІС-технологій для управління природохоронними територіями. Здійснюйте систематизацію існуючих даних про об’єкти природо-заповідного фонду, об’єднуйте різноаспектні дані про охоронні території в одній оболонці та візуалізуйте їх у зручному для користувача вигляді. 

Картографічною основою слугують карти популярних геопорталів (Google, Google Satellite, Open Street Map). Меню інструментів управління картою дозволяє встановлювати масштаб відображення карти, знаходити на карті об’єкти за визначеними властивостями та умовами, здійснювати розрахунки відстаней між об’єктами, управляти складом відображуваних шарів.

Інтерактивні карти природоохоронних територій складаються з системи тематичних шарів, які можна умовно розділити на 2 частини:

  • карти природних ресурсів заповідних територій (карти рослинного та ґрунтового покриву, структура землекористування з відповідними характеристиками та моніторинговою інформацією;
  • інформація про екологічний стан території.

Веб-карти дозволяють користувачам здійснювати пошук і формувати просторові запити, відображати статистичну, текстову і графічну інформацію про природоохоронні території, комбінувати тематичні шари. Гнучка база даних інтерактивних карт є зручною для оперативного відображення процесів і явищ, дозволяє вести облік та моніторинг об’єктів природо-заповідного фонду.