M1MT: Геоінформаційна система охорони здоров’я

Геоінформаційна система (ГІС) охорони здоров’я – це спеціалізований медичний картографо-аналітичний ресурс, призначений для збору, збереження, накопичення, аналізу та відображення інформації про поширення хвороб, інфраструктуру об’єктів охорони здоров’я, показників навколишнього природного та соціально-економічного середовища, які впливають на стан здоров’я населення певного регіону.

Використовуйте ГІС для відстеження результатів реалізації запланованих дій, комплексного аналізу наборів даних медичної тематики, для оптимального та більш адаптованого до конкретної ситуації розподілу ресурсів у відповідності з поточними потребами.

Можливості веб-карти

 • максимально повний набір функцій: навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • простота пошуку (в тому числі групового за певним параметром), оперативне оновлення та редагування бази даних;
 • широкий спектр аналітичних можливостей (відображення інформації у вигляді графіків, просторовий та статистичний аналіз);
 • постійна готовність до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу;
 • можливість багатокористувацького режиму доступу та групового редагування бази даних.

ГІС охорони здоров’я – інструмент моніторингу медико-географічної ситуації:

 • аналізуйте інфраструктуру об’єктів охорони здоров’я, ресурсів та реалізованих програм підвищення рівня здоров’я населення тощо;
 • отримуйте платформу для збору, аналізу та відображення факторів та показників навколишнього природного та соціально-економічного середовища, які впливають на стан здоров’я населення;
 • отримуйте загальну операційну картину для планування та коригування дій, у тому числі при виникненні надзвичайних ситуацій, таких як спалахи небезпечних захворювань і швидке розповсюдження інфекцій, або при небезпеці біотерористичних атак;
 • отримуйте оперативний доступ до інформації про медичні послуги по місцю проживання у більш широкому просторовому контексті;
 • здійснюйте систематичний моніторинг, облік і контроль за медико-географічною ситуацією регіону;
 • використовуйте систему запитів та інтелектуальний пошук для просторового аналізу поширеності хвороб та нагляду за реальними загрозами для здоров’я населення.

Набір шарів геоінформаційної системи:

Набір шарів веб-карти формується за побажаннями замовника. Орієнтовна структура ГІС:

 • інфраструктура об’єктів охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, диспансери, ФАПи, стоматології, аптеки тощо);
 • фактори та показники навколишнього природного та соціально-економічного середовища (якість повітря, води, радіаційний фон тощо);
 • збудники інфекційних захворювань, спалахи небезпечних хвороб, середні показники смертності по районах, в тому числі за певних обставин (ДТП, хвороб різних систем органів) та ін.

Вимоги, вартість і терміни виконання замовлення

Для створення ГІС охорони здоров’я замовник повинен надати в електронному форматі базу даних поширення хвороб, показники якості повітря, води тощо (у табличній формі згідно зразка). Окремими колонками бази даних обов’язково слід передбачити дату та місце (прив’язка до території) виявлення інфекції. У випадку, якщо замовник не може надати базу даних в електронному форматі, працівниками компанії виконавця можливе надання послуги щодо оцифрування відповідних документів за додаткову плату.

Розрахунок вартості створення ГІС охорони здоров’я проводиться з урахуванням ціни програмного забезпечення, кількості збудників інфекційних хвороб, які необхідно нанести на карту, розгалуженості бази даних, кількості редакторів карти, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення ГІС становлять до 40 днів з часу надання необхідної для її виконання вихідної інформації.