fbpx

Оцифрування містобудівної документації

Компанія MagneticOne Municipal Technologies  пропонує послуги з перенесення з паперового вигляду в електронний формат (оцифрування) містобудівної документації.

Містобудівна документація – це затверджені текстові і графічні матеріали (креслення, специфікації, відомості, плани, схеми, карти, паспорти будівель тощо), якими регулюється планування, забудова та інше містобудівне використання території. Містобудівна документація, як і будь-яка інша паперова документація потребує оцифрування для пришвидшення доступу до інформації, спрощення роботи спеціалізованих підрозділів. Обробка таких матеріалів потребує особливих технологій сканування і  переведення даних в електронний формат.

Складність обробки такого виду документації полягає в різноформатності матеріалів і специфічності інформації, значна частина якої представлена ​​в рукописному вигляді. Розроблена компанією MagneticOne Municipal Technologies  методологія сприяє найбільш ефективному вирішенню завдання створення електронного інформаційного ресурсу на основі відсканованих документів. Програмне забезпечення дозволяє проводити цей процес на високому технічному рівні.

Вигоди роботи з документами після оцифрування

  • підвищення продуктивності праці працівників;
  • забезпечення простого і швидкого пошуку, а також зручності використання інформації;
  • можливість ефективного контролю над усіма етапами робочого процесу підприємства;
  • значне зниження витрат на архівування паперових документів;
  • можливість обмеження доступу до документації (можлива установка паролів доступу для співробітників різного рівня);
  • цілодобовий доступ до потрібних даних.

Техніка сканування і методи оцифрування

Техніка сканування і методи оцифрування підбираються на етапі експертизи і залежать від особливостей документів і використання створюваного електронного інформаційного ресурсу.

Після закінчення робіт сформований інформаційний масив конвертується в той формат, в якому він буде завантажений в систему замовника. З метою виключення помилок, які можуть виникнути в процесі конвертації, фінальна перевірка виконується безпосередньо перед завантаженням.

Послуги можуть бути замовлені в комплексі, що дозволить домогтися додаткової економії коштів та синергетичного ефекту.

Коротка інформація 

×