M1MT: Інтерактивна карта якості питної води

M1MT: Інтерактивна карта якості питної води – це картографічна інформаційна система, яка відображає якість води джерел питного водопостачання на території села, міста або територіальної громади. Карта створена на основі результатів попередньо відібраних проб води, проаналізованих сертифікованою науково-дослідною лабораторією порівняльної біохімії та молекулярної біології. Веб-карта включає відомості про місце розташування джерела питного водопостачання та  відомості про показники якості води.

Можливості веб-карти:

 • максимально повний набір функцій: навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • для роботи користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • постійна готовність до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу.

Інтерактивна карта якості питної води – інструмент управління для громади

 • отримуйте гнучку платформу для зберігання даних про місце розташування, умови залягання джерел питного водопостачання;
 • здійснюйте систематичний моніторинг, облік і контроль за якістю питної води;
 • забезпечуйте право громадян на вільний доступ до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання;
 • на основі результатів біохімічних аналізів проб води плануйте заходи організаційного, науково-технічного, санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення запасів питної води;
 • здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері питної води, питного водопостачання;
 • здійснюйте контроль стану джерел водопостачання та режиму їх використання для раціонального використання та охорони вод

Набір шарів інтерактивної карти формується на основі джерел питного водопостачання, для яких проводяться аналізи якості води

 • поверхневі води: річки, водосховища, озера;
 • підземні води (грунтові води, джерела, колодязі, свердловини тощо).
 • вода з альтернативних джерел міського водопостачання (колонки-качалки, бювети тощо);

Показники якості питної води

 • кислотність;
 • твердість води;
 • сухий залишок;
 • вміст розчиненого кисню (окислюваність);
 • вміст фосфатів, сульфатів, хлоридів, нітратів, аміаку, заліза, кадмію, цинку.

Вимоги, вартість і терміни виконання замовлення

Для створення карти якості питної води замовник повинен надати проби води згідно вимог, перелік та схему розташування об’єктів питного водопостачання. Розрахунок вартості створення інтерактивної карти проводиться з урахуванням кількості тематичних шарів мапи, кількості об’єктів водопостачання, які необхідно нанести на карту та кількості проведених біохімічних аналізів води, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення веб-карти становлять до 20 днів з часу надання необхідної для її виконання вихідної інформації.

Послуги, які передують своренню карти

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС