M1MT: Інтерактивна карта якості питної води

M1MT: Інтерактивна карта якості питної води – це картографічна інформаційна система, яка відображає якість води джерел питного водопостачання на території села, міста або територіальної громади. Карта створюється на основі результатів попередньо відібраних проб води, проаналізованих сертифікованою науково-дослідною лабораторією порівняльної біохімії та молекулярної біології. Веб-карта включає відомості про місце розташування джерела питного водопостачання, інформацію про показники якості води. Функціонал мапи дозволяє оцінити рівень забруднення за конкретними речовинами та відстежити, як змінювалася концентрація шкідливих речовин у певній локації упродовж певного часу. Завдяки впровадженню продукту громадяни мають можливість оцінити стан води поблизу від дому або роботи, отримати хороший інструмент для впливу на відповідальних осіб.

Можливості веб-карти:

 • максимально повний набір функцій: навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • для роботи користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • постійна готовність до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу
 • зручний доступ до інформації на карті за допомогою смартфону.

Інтерактивна карта якості питної води – інструмент управління для громади

 • отримуйте гнучку платформу для зберігання даних про місце розташування, умови залягання джерел питного водопостачання;
 • здійснюйте систематичний моніторинг, облік і контроль за якістю питної води;
 • забезпечуйте право громадян на вільний доступ до інформації про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання;
 • на основі результатів біохімічних аналізів проб води плануйте заходи організаційного, науково-технічного, санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення запасів питної води;
 • здійснюйте контроль за дотриманням законодавства у сфері питного водопостачання;
 • здійснюйте контроль стану джерел водопостачання та режиму їх використання для раціонального використання та охорони вод.

Набір шарів інтерактивної карти

 • поверхневі води: річки, водосховища, озера;
 • підземні води (грунтові води, джерела, колодязі, свердловини тощо);
 • вода з альтернативних джерел міського водопостачання (колонки-качалки, бювети тощо);
 • підприємства-забруднювачі питної води із зазначенням об’ємів викидів шкідливих речовин.

Показники якості питної води

 • кислотність;
 • твердість води;
 • сухий залишок;
 • вміст розчиненого кисню (окислюваність);
 • вміст фосфатів, сульфатів, хлоридів, нітратів, аміаку, заліза, кадмію, цинку.
Інтерактивна карта якості питної води

Вимоги, вартість і терміни виконання замовлення

Для створення карти якості питної води замовник повинен надати проби води згідно вимог, перелік та схему розташування об’єктів питного водопостачання. Розрахунок вартості створення інтерактивної карти проводиться з урахуванням кількості тематичних шарів мапи, кількості об’єктів водопостачання, які необхідно нанести на карту та кількості проведених біохімічних аналізів води, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення веб-карти становлять до 20 днів з часу надання необхідної для її виконання вихідної інформації.

Послуги, які передують своренню карти

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС