M1MT: Інтерактивна карта територіальної громади

M1MT: Інтерактивна карта територіальної громади – це інноваційна розробка спеціалістів у галузі картографії, головне завдання якої – забезпечення цілеспрямованого та комфортного управління земельними ресурсами. Завдяки гнучкій базі даних електронна карта є найефективнішим способом впорядкування великої кількості землевпорядної та кадастрової інформації і може замінити більше десятка паперових карт.

Можливості карти:

 • максимально повний набір функцій: навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами мапи, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • для роботи користувачу не потрібні спеціалізоване програмне забезпечення та кваліфікація картографа, достатньо наявності веб-браузера та підключення до мережі Інтернет;
 • простота пошуку, швидке оновлення та редагування бази даних;
 • постійна готовність до роботи;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу.

M1MT: Інтерактивна карта територіальної громади – ефективний інструмент прийняття обґрунтованих рішень:

 • отримуйте інформаційну підтримку та оперативний доступ до просторової бази даних та необхідних землевпорядних матеріалів;
 • підтримуйте в актуальному стані дані про управлінську, побутову та виробничу інфраструктуру сільської місцевості (шарами карти представлені культурно-освітні, медичні та інші заклади тощо);
 • визначайте вартість земельних ділянок та суму земельного податку на основі електронної карти нормативної грошової оцінки;
 • пришвидшуйте та підвищуйте ефективність процедури прийняття рішень у галузі сільського господарства та будівництва (вибір земельної ділянки для відведення у власність, під житлову забудову та ін.);
 • плануйте діяльність по обслуговуванню та ремонту шляхів сполучення та адмінбудівель (інтерактивна карта містить інформацію про здійснені та планові ремонти доріг та споруд, витрачені на це кошти тощо);
 • здійснюйте облік інженерних комунікацій, попереджуйте аварійні ситуації (карта відображає підземні інженерні комунікації із зазначенням їх технічних параметрів);
 • дотримуйтеся обмежень у використанні земель (карта візуалізує водоохоронні, санітарно-захисні та інші охоронні зони);
 • досягайте максимальної ефективності роботи шляхом використання векторних карт формування території, картограм агровиробничих груп ґрунтів, нормативної грошової оцінки та ін.;
 • отримуйте об’єктивну оцінку стану земельних ресурсів, удосконалюйте систему обліку земельних ділянок. Розширений функціонал карти відображає інформацію щодо розподілу земель за власниками, формами власності, користувачами, угіддями;
 • оперативно отримуйте дані про ґрунтовий покрив (вміст гумусу, гранулометричний склад тощо), грамотно плануйте агротехнічні та ґрунтозахисні заходи.

Базовий набір тематичних шарів інтерактивної карти:

 • межі (межа територіальної громади та населених пунктів);
 • землеоціночні райони (із зазначенням їх площі, коефіцієнта Км2, базової ціни та вартості землі з урахуванням нормативної грошової оцінки);
 • агровиробничі групи ґрунтів (тип ґрунту та його властивості);
 • інженерні комунікації (вид, технічні характеристики тощо) та обмеження у використанні земель;
 • адресний каталог вулиць;
 • громадська забудова (адміністративні будівлі, соціально-побутова інфраструктура, промислові об’єкти, зупинки громадського транспорту тощо).

Перелік матеріалів, необхідних для створення базового функціоналу карти:

 • Нормативна грошова оцінка населених пунктів, які входять до складу територіальної громади (схеми економіко-планувального зонування та прояву локальних факторів, картограми агровиробничих груп ґрунтів);
 • Проекти формування території і встановлення меж сільських рад, які входять до складу територіальної громади;
 • Картограми агровиробничих груп ґрунтів;
 • Схеми населених пунктів із нанесенням інженерних комунікацій, назв вулиць, адміністративних та соціально-культурних закладів.

Вартість і терміни виконання замовлення

Розрахунок вартості створення інтерактивної карти проводиться з урахуванням площі територіальної громади, кількості населених пунктів, які входять до її складу, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення веб-карти становлять 30-60 днів з дня надання необхідних для побудови інтерактивної карти матеріалів.

Послуги, які передують впровадженню карти:

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних інтерактивної карти