M1MT: ГІС річкової системи

M1MT: ГІС річкової системи – це картографічний веб-ресурс, призначений для ефективного управління водними ресурсами. Головне завдання геоінформаційної системи – здійснення моніторингу структури річкової мережі, збір, фіксація, обробка, збереження та відображення даних про стан водних об’єктів, прогнозування їх змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень, які можуть позначитися на стані вод.

В ГІС просторові дані викладені пошарово з можливістю маніпулювання різними шарами тематичної інформації та редагування змісту. Кожен шар карти вміщує групу однотипних елементів, об’єднаних в окремі каталоги: рельєф, гідрографічна мережа, населені пункти, комунікації, дороги, ліси, контури меж районів та областей тощо. Запроваджуйте автоматизовану інформаційну систему річкової системи для оперативного забезпечення державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян необхідними даними про водні ресурси регіону.

Можливості ГІС

 • максимально повний набір функцій: навігація по карті, редагування даних, оперування векторними шарами карти, просторовий аналіз, адресний пошук;
 • простота пошуку (в тому числі групового за певним параметром), оперативне оновлення та редагування бази даних;
 • широкий спектр аналітичних можливостей (відображення інформації у вигляді графіків, просторовий та статистичний аналіз);
 • можливість багатокористувацького режиму доступу та групового редагування бази даних;
 • постійна готовність ресурсу до роботи через мережу Інтернет;
 • захист інформації від спотворення та несанкціонованого доступу.

Геоінформаційна система річкової системи – інструмент управління для влади і громади

 • отримуйте гнучку платформу для здійснення аналізу, систематизації та зберігання даних про басейнову систему, водо­господарські об’єкти та водні ресурси;
 • аналізуйте водокористувачів річкових систем. Шар ГІС супроводжується атрибутивною інформацією з назвою підприємства, характеристикою викидів, параметрами водопотреби та водовідведення, величинами речовин (Cl, SO4, Fe, завислі речовини, сухий залишок, фосфати), що скидають, які отримані з форм статистичної звітності 2ТП-водгосп;
 • здійснюйте контроль стану басейнових систем та режиму їх використання для раціонального використання та охорони вод;
 • плануйте заходи щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем.

Набір шарів геоінформаційної системи

 • річкова система (головна річка з притоками, водосховища, стави тощо);
 • водоохоронні зони;
 • структура землекористування;
 • ґрунтовий покрив;
 • гідрологічні пости;
 • підприємства-забруднювачі річкової системи та багато іншого.

Вимоги, вартість і терміни виконання замовлення

Для створення продукту M1MT: ГІС річкової системи замовник повинен означити басейнову систему, для якої створюватиметься геоінформаційна система; надати перелік об’єктів водного фонду та їх паспортні дані; вказати місцезнаходження гідропостів та вимірювані на них характеристики; карти агровиробничих груп ґрунтів. Для всіх об’єктів водного фонду слід обов’язково вказати водоохоронну зону, за потреби (для ставів, водосховищ, озер) точне місцезнаходження (кадастровий номер або схему розташування із публічної кадастрової карти України).Розрахунок вартості створення ГІС проводиться з урахуванням розміру річкової системи, кількості тематичних шарів мапи, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення веб-карти становлять до 60 днів з часу надання необхідної для її виконання вихідної інформації.

Послуги, які передують своренню ГІС

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС