M1MT: Інтерактивна карта сільськогосподарських угідь

M1MT: Інтерактивна карта сільськогосподарських угідь це ефективний і зручний інструмент управління земельним фондом агропідприємства. Підвищуйте оперативність та коректність прийняття управлінських рішень, забезпечуйте економічну ефективність виробництва. Впроваджуйте гнучку картографічну платформу для об’єднання та аналізу величезних об’ємів даних сільськогосподарського спрямування, отримуйте можливість швидкого аналізу цих потоків інформації та їх візуального відображення.

Можливості карти. Кожен об’єкт електронної карти містить розгалужену базу даних, яка дозволяє замінити велику кількість громіздких і незручних у користуванні паперових картографічних матеріалів та документів. При натисканні маніпулятором на об’єкт з’являється діалогове вікно з даними, перелік яких може змінюватися за побажанням замовника:

 • точні межі земельних ділянок;
 • площа полів;
 • інформація про власника, землекористувача;
 • кадастровий номер земельної ділянки;
 • цільове використання;
 • місця відбору проб ґрунту з відповідними агрохімічними показниками (глибина гумусового горизонту, гідролітична кислотність, вміст важких металів, пестицидів та ін.).

Вигоди від впровадження інтерактивної карти сільськогосподарських угідь

 • отримуйте універсальне сховище картографічної інформації та документів з можливістю швидкого доступу через Internet;
 • грамотно управляйте земельними ресурсами агропідприємства на основі максимально повної бази даних (класифікація земель за видами користування, землевласниками та землекористувачами);
 • отримуйте електронну карту сільськогосподарських угідь з можливістю просторової візуалізації об’єктів (поле, ґрунтова відміна, точка відбору проби ґрунту, дорога, лісосмуга тощо) та атрибутивної інформації (площа, показники родючості ґрунту, урожайність, дози добрив, назва ґрунту тощо);
 • запроваджуйте електронний картографічний облік агрохімічних паспортів земельних ділянок з можливістю оперативного оновлення бази даних веб-карти (показників родючості ґрунтів, метеорологічних даних, технологічних операціій, інформації про застосування добрив, засобів захисту рослин, сівозмін, урожайність тощо);
 • максимально точно відображайте місця відбору проб ґрунту. Це дозволяє при наступному агрохімічному обстеженні відібрати проби в тих же точках, що є запорукою реального і об’єктивного моніторингу родючості ґрунту;
 • отримуйте багатофункціональну інформаційну підтримку для планування та прогнозування розвитку агропідприємства.

Базовий набір шарів інтерактивної карти

 • межі адміністративно-територіальних одиниць (районів, сільських рад);
 • агровиробничі групи ґрунтів (тип ґрунту та його властивості);
 • точні межі земельних ділянок із зазначенням площі, кадастрового номера, виду цільового використання, власника земельної ділянки;
 • місця відбору проб ґрунту із зазначенням усіх показників агрохімічної оцінки.

Перелік матеріалів від замовника, необхідних для створення веб-карти

 • перелік земельних ділянок підприємства в уніфікованому форматі (in4, xml);
 • картограми агровиробничих груп ґрунтів, схеми землевпорядкування, проекти сівозмін та інші картографічні матеріали;
 • дані агрохімічної паспортизації з географічною прив’язкою.

Вартість і терміни виконання замовлення

Розрахунок вартості створення Інтерактивної карти сільськогосподарських угідь проводиться з урахуванням кількості тематичних шарів карти та земельних ділянок, розгалуженості бази даних, а також індивідуальних побажань замовника. Терміни створення веб-карти становлять до 30 днів з часу надання необхідних матеріалів.

Послуги, які передують своренню карти

 • Консультування
 • Сканування паперових документів та карт
 • Просторова прив'язка картографічних матеріалів
 • Оцифрування
 • Наповнення бази даних ГІС